/

De Taakomschrijving van de MAD

De taakomschrijving van de MAD treft men aan in §1 MAD-G.[1] Met het oog op de Terrorismebestrijding zijn de belangrijkste taken het verzamelen en verwerken van Informatie, in het bijzondere zaaks – en persoonsgebonden Inlichtingen, Berichten en Bescheiden over: 1) Pogingen gericht tegen de vrije en democratische Grundordnung, als omschreven in §4 I, c j° II BVerfSchG, 2) Pogingen gericht tegen de bestendigheid van de Federatie of één der Deelstaten, als omschreven in §4 I, a VerfSchG, 3) Pogingen gericht tegen de veiligheid van de Federatie of één der Deelstaten,[2] als omschreven in §4 I, b VerfSchG, 4) Veiligheidsbedreigende – of  Spionageachtige activiteiten binnen het geldigheidsgebied van de MAD-G ten behoeve van een vreemde macht, en 5) Deelname van personen die behoren tot het ministerie van Defensie, daar werkzaam zijn of zullen werken, aan Pogingen gericht tegen denkbeelden van een goede verstandhouding tussen volkeren[3], in het bijzonder tegen de vreedzame samenleving van het volk[4](§1 I, 1ste volzin, Nr. 1 j° I, 3de volzin, I 1ste volzin Nr. 2, en I 2de volzin MAD-G).[5]


[1] Information über Nachrichtendienste, Militärischen Abschirmdienst, op. cit.

[2] Ibidem

[3] Ex art. 9 II GG

[4] Ex art. 26 I GG

[5] Artikel 2 I, a Terrorismusbekämpfungsgesetz; Op. cit., Terrorismusbekämpfungsgesetz

Previous Story

De Taakomschrijving van de DGSE

Next Story

De Taakomschrijving van de BND

Latest from Counter Terrorism