De taakomschrijving van de Verfassungsschutz des Bundes und der Länder

De taakomschrijving van de Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder staat vermeld in §3 BVerfSchG. Met het oog op de terrorismebestrijding is hen belangrijkste taak de verzameling en verwerking van Informatie, in het bijzonder zaaks – en persoonsgebonden Inlichtingen, Berichten en Bescheiden over 1) Pogingen gericht tegen de vrije democratische Grundordnung, (Zie bijlage VII) 2) Pogingen gericht tegen bestendigheid van de Federatie of één der Deelstaten (Zie bijlage VII), 3) Pogingen gericht tegen veiligheid van de Federatie of één der Deelstaten (Zie bijlage VII), 4) Pogingen die tot doel hebben een onwettige belemmering van het ambts-beleid van de Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes, dan wel van hen leden, 5) Veiligheidsbedreigende – of  Spionageachtige activiteiten binnen het geldigheids-gebied van de BVerfSchG ten behoeve van een vreemde macht, 6) Pogingen binnen het geldigheidsbereik van de BVerfSchG, die door gebruikmaking van geweld of daarop gerichte voorbereidingshandelingen buitenlandse belangen van de Bondsrepubliek Duitsland bedreigen, en 7) Pogingen binnen het geldigheidsbereik van de BVerfSchG, die tegen denkbeelden van een goede verstandhouding tussen volkeren[1], in het bijzonder tegen de vreedzame samenleving van het volk[2] gericht zijn (§3 I, Nr. 4 BVerfSchG).[3]


[1] Ex art. 9 II GG

[2] Ex art. 26 I GG

[3] http://kai.iks-jena.de/law/atp2b.html Terrorismusbekämpfungsgesetz; Artikel 1 I, a TB-G; Information über Nachrichtendienste, Bundesamt für Verfassungsschutz, op. cit.

Previous Story

De taakomschrijving van de DCPJ

Next Story

De Taakomschrijving van de MIVD

Latest from Counter Terrorism