/

De Taakomschrijving van de BND

De taakomschrijving van de BND treft men aan in §1 II BND-G. De BND heeft als enige Duitse Auslandsnachrichtendienst de taak om informatie te verzamelen en te verwerken, die voor de winning van kennis over het buitenland, die van buitenlands – en veiligheidspolitieke betekenis zijn voor de Bondsrepubliek Duitsland, noodzakelijk zijn (§1 II, 1ste volzin BND-G).[1] Naast de hierboven beschreven kerntaak, wordt de BND in toenemende mate ook belast met taken die gericht zijn op de bestrijding van de internationaal opererende georganiseerde misdaad en de bestrijding van het Internationale terrorisme. Vooral sinds de 9 – 11 Attacks is dit laatste een erg belangrijke taak geworden van de BND. [2]


[1] Information über Nachrichtendienste, Bundesnachrichtendienst, op. cit.

[2] Ibidem

Previous Story

De Taakomschrijving van de MAD

Next Story

Rechtsdomeinen

Latest from Counter Terrorism

GermanDutchFrenchEnglish