/

De Taakomschrijving van de DPSD

De DPSD, de voormalige Sécurité Militaire (SM) is verantwoordelijk voor het uitoefenen van de volgende vier taken, te weten: 1) Militaire contra – spionage operaties, 2) Politiek toezicht op de militairen, 3) Het waarborgen van de betrouwbaarheid van de gewapende macht, en 4) Overige militaire veiligheidsplichten.[1]


[1] Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, bron: www.fas.org/irp/world/France/défense/dpsd/index.html  

Previous Story

De Taakomschrijving van de MIVD

Next Story

De Taakomschrijving van de DGSE

Latest from Counter Terrorism