/

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude,…

Lees verder
/

Reactie-plan

(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan…

Lees verder
/

Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te…

Lees verder
/

Gedragscode

Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan u helpen…

Lees verder
/

Beleid en richtlijnen

Een visie en missie zijn in een (corporate) organisatie onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » helpt u met het scheppen van dit…

Lees verder
/

Beoordeling van de frauderisico’s

VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » zal uw (corporate) organisatie doorlichten op latente risico’s tot fraude aan de hand van uw activiteiten, bestaande fraudeschema’s, de betrokken sector en uw bestaande controlemaatregelen. Daarna zal zij aanbevelingen doen en actieplannen opstellen…

Lees verder