/

Toegangsbeheer en functiescheiding

Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een degelijk toegangsbeheer zowel van buitenaf als van binnenuit, maar ook door een functiescheiding met het bijhorende vierogen-principe. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan u helpen deze essentiële controles in uw (corporate) organisatie te implementeren. 

Previous Story

Gedragscode

Next Story

Reactie-plan

Latest from Forensic Services