/

Beleid en richtlijnen

Een visie en missie zijn in een (corporate) organisatie onontbeerlijk, de strategie die hieruit voortvloeit moet duidelijk omschreven zijn en de eraan gekoppelde procedures transparant weergegeven. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » helpt u met het scheppen van dit kader waarbij wordt gefocust op fraude en fraudebestrijding.

Previous Story

Beoordeling van de frauderisico’s

Next Story

Gedragscode

Latest from Forensic Services