/

Due diligence Audit

Als u een nieuwe zakenrelatie met een partner wil opstarten, is het soms beter om op voorhand te informeren over de financiële toestand, de achtergrond of de reputatie van deze toekomstige partner. Waar nodig zal VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT…

Lees verder
/

Forensische technologie

Om fraudeonderzoeken tot in detail uit te zoeken, beschikt VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » over verschillende IT-mogelijkheden om data te kopiëren en te analyseren. Het kopiëren gebeurt op een forensisch verantwoorde manier zodat het bewijsmateriaal eventueel in de…

Lees verder
/

Corruptie Onderzoeken

Belangenvermenging, omkoping en afpersing zijn de meest voorkomende vormen binnen corruptie. Het is een vorm van fraude die sterk weegt op het vertrouwen in casu de positie die de betreffende medewerker kreeg van de (corporate) organisatie. Het oplossen van dit type fraudegevallen…

Lees verder
/

Belangenconflicten

In deze tijden van globalisering is het nog belangrijker geworden om te weten met wie u zaken doet. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan voor u verdere onderzoeken doen naar (corporate) organisaties waarmee u zaken doet.…

Lees verder
/

Proactive data analysis

Een van de meest voorkomende bedrijfsfraudes is de facturatiefraude. Iets wat enkel kan plaatsvinden door slecht beheer of wijzigen van de masterdata van uw leveranciers. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan deze data analyseren zodat verdachte gegevens of…

Lees verder
/

Process mining

Een vooraf duidelijk gedefinieerd en wel doordacht proces levert minder mogelijkheid op tot fraude. Het is pas wanneer dit proces niet gevolgd wordt, dat deze afwijkingen fraudemogelijkheden laten. Ervaring leert ons dat niet iedereen de processen volgt zoals vooropgesteld en de controle…

Lees verder
/

Ad hoc training

VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » is perfect geplaatst om uw medewerkers de nieuwste trends en bestaande fraudeschema’s te onderrichten zodat ook u klaar bent om adequaat fraude te voorkomen en er op te reageren. Voorbeelden zijn CEO-fraude, facturatiefraude,…

Lees verder