(Corporate) Organisaties zonder reactie-plan kunnen fraudes en misdragingen minder goed ondervangen. Zij zullen op het ogenblik zelfs meer investeren en een grotere schade ondergaan. Het is daarom belangrijk om een dergelijk reactie-plan in plaats te hebben waardoor je snel en effectief kan handelen op een forensisch verantwoorde manier. VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » helpt u graag bij het opstellen van zo’n reactie-plan.

Previous Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Next Story

Dilemmatraining voor managers

Latest from Forensic Services