Integriteit is de basisnorm voor elke medewerker en manager, maar ook een van de hoekstenen tot het voorkomen van fraude. Een gedragscode stimuleert integer gedrag en voorkomt daarmee niet-integer gedrag.

VAN LEEUWEN LAW FIRM « FORENSIC AUDIT SERVICES » kan u helpen om dit referentiekader op te stellen voor uw (corporate) organisatie, waarmee u duidelijk afspraken en mogelijke sancties vastlegt.

Previous Story

Beleid en richtlijnen

Next Story

Toegangsbeheer en functiescheiding

Latest from Forensic Services