/

Overige Financiële Verplichtingen

Onder overige financiële verplichtingen wordt verstaan: (a) een overeenkomst waarbij aan een consument een geldbedrag voor niet zakelijk (privé) gebruik wordt verstrekt; en (b) een borgstelling door een consument (art. 23 lid 1 Algemeen Reglement CKI 2021).

Een overeenkomst waarbij aan een consument een geldbedrag voor niet zakelijk (privé) gebruik wordt verstrekt is een overeenkomst niet zijnde een overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub a tot en met h (art. 23 lid 2 Algemeen Reglement CKI 2021).

De overeenkomst waarbij de consument zich tot borg heeft gesteld wordt geregistreerd, indien hij door de zakelijke klant formeel om betaling is verzocht, maar vervolgens niet binnen de gestelde termijn betaalt. De zakelijke klant is verplicht een vooraankondiging achterstandsmelding te sturen (art. 23 lid 3 Algemeen Reglement CKI 2021).

De zakelijke klant meldt alleen negatieve betalingservaringen (achterstand en/of bijzonderheden) zonder vermelding van contractbedragen (art. 23 lid 4 Algemeen Reglement CKI 2021).

Previous Story

Operational Lease

Next Story

Zakelijk Krediet

Latest from Knowledge Sharing