/

Rapportage over Financieel-economische criminaliteit in de controle-verklaring

Financieel-Economische Criminaliteit (o.a. Fraude, Corruptie en Omkoping) kan een groot effect hebben op de reputatie van uw (corporate) organisatie en kan tot grote financiële schade leiden. Het is daarom zowel in uw belang als dat van al uw stakeholders dat u in uw directie- / bestuursverslag expliciet aandacht besteedt aan het beheersen van frauderisico’s.

Van u wordt daarom verwacht dat u frauderisico’s in kaart brengt en adequate maatregelen neemt om deze te beheersen. Omdat bij Financieel-Economische Criminaliteit (o.a. Fraude, Corruptie en Omkoping) sprake is van bewust handelen van personeel of management, is een goede frauderisicoanalyse ook in uw belang, dat van uw management en uw organisatie; ter voorkoming van daadwerkelijke fraude.

Wanneer u vervolgens informatie geeft over de wijze van beheersing (bijvoorbeeld in de risico-paragraaf in het directie- / bestuursverslag) en indien van toepassing over vermoedens van Financieel-Economische Criminaliteit (o.a. Fraude, Corruptie en Omkoping), onderzoek dat is verricht en maatregelen om herhaling te voorkomen – voor zover deze openbaar is – draagt dit bij aan het vertrouwen van stakeholders in uw (corporate) organisatie. Dit zal de relatie met hen ten goede komen.

De door u zelf uitgevoerde frauderisicoanalyse vormt voor controlerend accountants het startpunt van hun werkzaamheden ten aanzien van frauderisco’s. In een accountantscontrole bespreekt de accountant met u: (a) de frauderisicoanalyse van de organisatie en de organisatie-specifieke frauderisico’s; (b) de evaluatie van frauderisico’s die voor de controle het meest van belang zijn; en (c) eventuele fraude-incidenten en de bijbehorende opvolging.

Previous Story

Wat u van uw controlerend accountant mag verwachten als het gaat om financieel-economische criminaliteit?

Next Story

AMSTERDAM SAĞLIK TURİZMİ FUARI

Latest from Customized news & insights