Kan een bewindvoerder ontslagen worden uit haar dossier(s)?

De voornaamste taak van een bewindvoerder in een schuldenbewind is het stabiliseren van de financiële situatie en het voorkomen van vergroting van de schuldenlast. De cliënten aan wie een bewindvoerder haar diensten verleent, zijn mensen die niet zelf voor hun financiën kunnen zorgen. Veel van hen hebben problematische schulden. Daarnaast kunnen zij vaak niet of niet goed overzien wat de bewindvoerder voor hen doet. Vertrouwen van de cliënt in de bewindvoerder is daarom essentieel.

Ook de kantonrechter dient te kunnen vertrouwen op de bewindvoerder. De kantonrechter houdt veelal achteraf toezicht op het gevoerde bewind, door controle van de periodieke verantwoording. Van een professionele bewindvoerder mag worden verwacht dat periodieke verantwoording op een correcte wijze gebeurt, zodat de kantonrechter zijn toezichthoudende taak goed kan uitvoeren. Wanneer een bewindvoerder dit structureel nalaat en daarmee het vertrouwen ernstig heeft geschaad, kan een kantonrechter concluderen dat de bewindvoerder moet worden ontslagen in alle bewindvoerdersdossiers die lopen bij haar rechtbank.

Zie uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:725

Previous Story

Familiaal vermogensrecht

Next Story

Op vakantie naar het buitenland met de kinderen na een echtscheiding

Latest from Customized news & insights

GermanDutchFrenchEnglish