Subjectieve Criterium (VOG)

Bij de beoordeling van het subjectieve criterium wordt vervolgens bezien of in de omstandigheden van het geval aanleiding behoort te worden gezien om toch over te gaan tot afgifte van de gevraagde VOG. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het tijdsverloop sinds iemand met justitie in aanraking is gekomen. Hoe recenter dit justitiecontact is, hoe zwaarder het wordt meegewogen in de beoordeling.

Previous Story

Objectieve Criterium (VOG)

Next Story

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) geweigerd. Wat nu?

Latest from Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 28 WJSG

Artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna WJSG) bepaalt dat een VOG wordt…

Artikel 35 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…

Artikel 36 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…