Artikel 36 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle justitiële gegevens uit de justitiële documentatie van de aanvrager en van gegevens uit de politieregisters. Het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalt dat veroordelingen, transacties, openstaande strafzaken en sepots worden aangemerkt als justitiële gegevens. 

Previous Story

De Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Next Story

Artikel 35 WJSG

Latest from VOG | Wettelijk Kader

Artikel 28 WJSG

Artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna WJSG) bepaalt dat een VOG wordt…

Artikel 35 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…