Objectieve Criterium (VOG)

De beoordeling van een aanvraag om toewijzing van een VOG begint met toetsing aan het objectieve criterium. Het gaat erom of de justitiële gegevens die zijn aangetroffen in het JDS van de aanvrager, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie of bezigheden waarvoor de VOG is aangevraagd. Indien aan het objectieve criterium zou zijn voldaan, is in beginsel de grondslag voor weigering van de VOG gegeven

Previous Story

Wettelijk kader (VOG)

Next Story

Subjectieve Criterium (VOG)

Latest from Verklaring omtrent het gedrag

Artikel 28 WJSG

Artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna WJSG) bepaalt dat een VOG wordt…

Artikel 35 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…

Artikel 36 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…