Artikel 28 WJSG

Artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna WJSG) bepaalt dat een VOG wordt afgegeven als er na onderzoek niet is gebleken van bezwaren tegen de aanvrager. Bij het onderzoek wordt rekening gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook worden de belangen van betrokkene meegewogen. 

Previous Story

Artikel 35 WJSG

Next Story

Vaste prijsafspraken | Einde relatie

Latest from VOG | Wettelijk Kader

Artikel 35 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…

Artikel 36 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…