Objectieve Criterium

De beoordeling van een aanvraag om toewijzing van een VOG begint met toetsing aan het objectieve criterium. Het gaat erom of de justitiële gegevens die zijn aangetroffen in het JDS van de aanvrager, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de functie of bezigheden waarvoor de VOG is aangevraagd. Indien aan het objectieve criterium zou zijn voldaan, is in beginsel de grondslag voor weigering van de VOG gegeven.

Previous Story

Subjectieve Criterium

Next Story

De Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Latest from VOG | Beoordeling van de aanvraag

Subjectieve Criterium

Bij de beoordeling van het subjectieve criterium wordt vervolgens bezien of in de omstandigheden van het…