De Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

De Beleidsregels VOG-NP-RP 2018 (hierna de beleidsregels) bevatten nadere regels over het beoordelen van aanvragen voor een VOG. Voor de beoordeling van een aanvraag geldt een terugkeertermijn van vijf (5) jaren. Indien iemand binnen deze terugkeertermijn voorkomt in de justitiële documentatie, zal de Staatssecretaris diens gegevens zonder tijdsbeperking uit het JDS ontvangen. Indien iemand binnen de van toepassing zijnde terugkeertermijn voorkomt in het JDS worden ingevolge paragraaf 3.1.1. van de beleidsregels ook alle overige voor de aanvraag relevante justitiële gegevens die buiten de terugkeertermijn liggen bij de beoordeling betrokken. Aan zulke strafbare feiten komt, nu deze buiten de terugkeertermijn hebben plaatsgevonden, onvoldoende gewicht toe om zelfstandig ten grondslag te worden gelegd aan de beoordeling van de VOG-aanvraag. Deze strafbare feiten worden echter wel betrokken bij de subjectieve criteria en zullen derhalve een rol spelen bij de belangenafweging. Op grond van zowel binnen als buiten de termijn aangetroffen strafbare feiten wordt een inschatting gemaakt van het risico dat de aanvrager opnieuw met justitie in aanraking komt.

Previous Story

Objectieve Criterium

Next Story

Artikel 36 WJSG

Latest from VOG | Wettelijk Kader

Artikel 28 WJSG

Artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (hierna WJSG) bepaalt dat een VOG wordt…

Artikel 35 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…

Artikel 36 WJSG

Artikel 36 van de WJSG bepaalt dat in het onderzoek kennis kan worden genomen van alle…