Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises

Gegevensbewaring en Documentbeheer

Alle organisaties, privaat of publiek, dienen een beleid en procedures uit te stippelen en vast te leggen om zowel hun positie in de markt te veilig te stellen als een goede dienstverlening aan klanten te bieden. Hetzelfde geldt met het oog op de bescherming van de bedrijfsgeheimen van een organisatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Read More

Grensoverschrijdende gegevensdoorgifte

Bedrijven die betrokken zijn bij de uitwisseling van persoonsgegevens over de grenzen heen moeten vaak strikte beschermingsmaatregelen nemen. VAN LEEUWEN LAW FIRM helpt haar cliënten bij het vinden van de juiste manier om persoonsgegevens door te geven (Bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen, Privacy Shield) en staan hen bij in alle stappen van dit proces.

Read More