VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een ruime ervaring op het gebied van HR-gegevensbescherming en vraagstukken inzake privacy op het werk en adviseert haar cliënten over het volgende:

  • naleving van de AVG op HR-gebied (privacyverklaringen, verzoeken van betrokkenen, AVG-training voor HR, overeenkomsten met HR-dienstverleners);
  • privacyvraagstukken bij personeelswerving (screening) en tewerkstelling;
  • verwerking van HR-gegevens (databases, software);
  • privacy-gerelateerde vragen bij onderzoeken naar werknemers en geschillen tussen werknemers en werkgevers.

VAN LEEUWEN LAW FIRM staat haar cliënten bij in de uitvoering van internationale verwerkingsovereenkomsten en het opstellen van een specifiek beleid inzake aanvaardbaar gebruik van IT, CCTV en andere trackingsystemen of cybersurveillance (waaronder BYOD, sociale media) en klokkenluiderssystemen. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM treedt op als uw aanspreekpunt in de contacten met de toezichthouders voor gegevensbescherming.

Previous Story

Gegevensbewaring en Documentbeheer

Next Story

e-Discovery: Gegevens en Bewijsgaring

Latest from Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises