Gegevensbewaring en Documentbeheer

Alle organisaties, privaat of publiek, dienen een beleid en procedures uit te stippelen en vast te leggen om zowel hun positie in de markt te veilig te stellen als een goede dienstverlening aan klanten te bieden. Hetzelfde geldt met het oog op de bescherming van de bedrijfsgeheimen van een organisatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Organisaties dienen daarom een duidelijk beleid inzake gegevensbewaring en documentbeheer uit te vaardigen en af te dwingen. Een beleid betreffende gegevensbewaring biedt richtlijnen en een kader voor medewerkers om informatie over de hele bestaansduur te beheren, zodat een organisatie als geheel voldoet aan de verschillende wet- en regelgevingen op het gebied van gegevensbeheer. 

VAN LEEUWEN LAW FIRM adviseert haar cliënten over vraagstukken van verschillende departementen op het gebied van document- en informatiebeheer en werkt het beleid, de procedures, richtlijnen of bindende bedrijfsvoorschriften uit.

Previous Story

Marketing en Elektronische Handel

Next Story

Privacy op het werk

Latest from Informatiebeheer | Gerelateerde Expertises

Privacy op het werk

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft een ruime ervaring op het gebied van HR-gegevensbescherming en vraagstukken inzake…