Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan ook eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden.

Previous Story

Omgevingsvergunning

Next Story

Milieurecht

Latest from Hotels and Leisure

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van…

Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de…