Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van reclame of lichtbord aan het pand etc.

In de meeste gevallen is de omgevingsvergunning zaakgebonden. Bij een wijziging in de rechtsvorm hoeft de omgevingsvergunning niet opnieuw te worden aangevraagd.

Sinds 2010 maakt een milieuvergunning deel uit van de omgevingsvergunning. Bedrijven die schadelijk kunnen zijn voor het milieu door bijvoorbeeld productie van gevaarlijke stoffen hebben een omgevingsvergunning nodig. Meestal hoeft u voor een horecabedrijf geen milieuvergunning aan te vragen, je kunt volstaan met een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van de gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online.

Previous Story

Drank- en Horecavergunning (DHW)

Next Story

Terrasvergunning

Latest from Hotels and Leisure

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit…

Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de…