Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening

Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente). Het maakt geen verschil of u nu wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. Met de horeca-exploitatievergunning beschermt de gemeente de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Model Veiligheidsplan

Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan u dient te voldaan voor het krijgen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat u een veiligheidsplan maakt waarin u een bepaald veiligheidsniveau voor uw bedrijf zo goed mogelijk zeker stelt. Dat plan kan het bevoegd gezag (o.a. College van Burgemeester en Wethouders) opvragen en van commentaar voorzien.

Previous Story

Speelautomatenvergunningen

Next Story

Drank- en Horecavergunning (DHW)

Latest from Hotels and Leisure

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit…

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van…