Hotels and Leisure

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan ook eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden.

Read More

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van reclame of lichtbord aan het pand etc. In de meeste gevallen is de omgevingsvergunning zaakgebonden. Bij een wijziging in de rechtsvorm hoeft de omgevingsvergunning niet opnieuw te worden aangevraagd. Sinds 2010 maakt een milieuvergunning deel uit van de omgevingsvergunning. Bedrijven die schadelijk kunnen zijn voor het milieu door bijvoorbeeld productie van gevaarlijke stoffen hebben een omgevingsvergunning nodig. Meestal hoeft u voor een horecabedrijf geen milieuvergunning aan te vragen, je kunt volstaan met een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van de gemeente of rechtstreeks

Read More

Drank- en Horecavergunning (DHW)

Voor de exploitatie van een horecaonderneming heeft u een DHW-vergunning nodig. Deze is persoonsgebonden. U kunt hem dus niet overnemen van een vorige eigenaar. Gedurende de openingstijden van uw bedrijf dient er altijd iemand aanwezig te zijn die op de DHW-vergunning staat. Om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Deze eis geldt ook voor alle eigenaren van het bedrijf. Het is mogelijk om uw leidinggevende op de vergunning bij te schrijven. Alleen voor eigenaren die helemaal nooit op de werkvloer komen wordt een uitzondering gemaakt. Verder geldt voor de leidinggevenden dat ze: minimaal 21 jaar oud zijn niet

Read More

Exploitatievergunning

Algemene Plaatselijke Verordening Als u een horecabedrijf wil opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente). Het maakt geen verschil of u nu wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. Met de horeca-exploitatievergunning beschermt de gemeente de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf. Model Veiligheidsplan Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan u dient te voldaan voor het krijgen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat u een veiligheidsplan maakt waarin u een

Read More

Speelautomatenvergunningen

Kunt u in uw horecaonderneming een speelautomaat plaatsen? Welke vergunningen heeft u nodig? Waar dient u aan te voldoen? Het hangt ervan af of het gaat om een een behendigheidsautomaat of kansspelautomaat. Behendigheidsautomaat Bij een behendigheidsautomaat is het spelresultaat afhankelijk van het inzicht of de behendigheid van de speler en geeft de automaat alleen vrije spelen of een verlengde speelduur als beloning. Te denken valt aan een flipperkast. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Kansspelautomaat Bij een kansspelautomaat speelt toeval een grotere rol dan behendigheid of vaardigheid en kunt u bij winst geld, premie of prijzen winnen. Te denken

Read More