Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Voor cliënten die hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden, biedt advocaat Bas A.S. van Leeuwen gedetailleerd advies en ondersteuning. Dit omvat het informeren van cliënten over de wettelijke vereisten voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, het opstellen van ontbindingsdocumenten, het onderhandelen over partnerschapsvoorwaarden en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures indien nodig. Bas A.S. van Leeuwen begrijpt de complexiteit van het ontbinden van een geregistreerd partnerschap en streeft ernaar cliënten door dit proces te begeleiden met duidelijkheid en professionaliteit.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan een ingrijpend proces zijn. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen kan u professionele bijstand verlenen.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap vereist de tussenkomst van een rechter, die uiteindelijk formeel de ontbinding uitspreekt. Voordat dit gebeurt, moeten partijen afspraken maken. Dit kan onder meer gaan over wie er voor de kinderen zal zorgen, hoe het omgangsrecht met de kinderen zal verlopen, wie er in de echtelijke woning zal blijven, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), en hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen zullen worden verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken partijen onderling vastleggen voordat zij naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan worden afgehandeld.

Partijen kunnen deze afspraken enkel en alleen door een advocaat laten indienen bij de rechtbank, met het verzoek de overeengekomen afspraken op te nemen in de beschikking van de rechtbank. Indien partijen geen gezamenlijke afspraken kunnen maken, dient één partij middels een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap in te dienen bij de rechtbank. De andere partij zal vervolgens middels een advocaat een verweerschrift indienen. Na deze schriftelijke ronde zal de rechtbank partijen willen horen gedurende een mondelinge behandeling, waarna de rechtbank een beschikking zal wijzen met de afspraken welke zij in goede justitie juist acht.

Previous Story

Echtscheiding

Next Story

Ontbinden samenlevingscontract

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…