Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan zeer ingrijpend zijn. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u voorzien van professionele bijstand.

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap vereist de tussenkomst van een rechter, die de ontbinding uiteindelijk formeel uitspreekt. Voor het zover is, dienen partijen afspraken te maken. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over wie er voor de kinderen gaat zorgen, hoe de omgang met de kinderen plaats vindt, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen worden verdeeld. Deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken partijen onderling vastleggen voordat zij naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan worden afgewikkeld.

Partijen kunnen deze afspraken enkel en alleen door een advocaat laten indienen bij de rechtbank, met het verzoek de overeengekomen afspraken op te nemen in de beschikking van de rechtbank. Indien partijen geen gezamenlijke afspraken kunnen maken, dient één partij middels een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap in te dienen bij de rechtbank. De andere partij zal vervolgens middels een advocaat een verweerschrift indienen. Na deze schriftelijke ronde zal de rechtbank partijen willen horen gedurende een mondelinge behandeling, waarna de rechtbank een beschikking zal wijzen met de afspraken welke zij in goede justitie juist acht.

Previous Story

Snel Samen Scheiden

Next Story

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Latest from Echtscheiding-Expert.nl