Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent voorleggen aan de rechtbank. Ouders kunnen zodoende vervangende toestemming van de rechtbank verkrijgen. De rechtbank zal een beslissing nemen welke haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

De wettelijke grondslag volgt uit art. 1:253a van het Burgerlijk Wetboek. Het komt voor dat ouders in onderling overleg geen overeenstemming bereiken omtrent zaken als verhuizing, het aanvragen van een paspoort voor de kinderen of het inschrijven van het kind op een andere school. Een van de ouders heeft dan de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken om hiervoor vervangende toestemming te geven.

In geval van onenigheid tussen de ouders over een door één van hen voorgenomen verhuizing wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het recht en de noodzaak van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten. Uiteraard is belangrijk in welke mate de inhoud en de frequentie van het contact met de niet verhuizende ouder wordt aangetast. Als het minderjarige kind door de verhuizing wordt beperkt in het contact en de omgang met de andere ouder, zal de verzoekende ouder een sterke motivatie moeten hebben om toch vervangende toestemming voor een dergelijke verhuizing te verkrijgen. Beide ouders hebben recht op onverminderd contact met het minderjarige kind in hun vertrouwende omgeving.

Bij een dergelijke verhuizing wordt tevens gekeken naar de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg. Wellicht zijn er door de verhuizende ouder alternatieven en maatregelen geboden om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten of te compenseren. Bij een verhuizing kunnen de leeftijd van het kind, de mening van het kind en zijn huidige omgeving een doorslaggevende factor zijn voor de rechter.

De rechter zal altijd een belangenafweging maken op grond van alle relevante feiten en omstandigheden, waarbij niet altijd het belang van het kind zwaarder weegt dan andere belangen.

Previous Story

Ondertoezichtstelling

Next Story

Fraude

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat…