U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat u geen overeenstemming kunt bereiken. U kunt dan MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN inschakelen om u te helpen. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten. In beginsel hebben beide ouders evenveel rechten, echter in de praktijk blijkt de uitvoering van een omgangsregeling vaak om diverse redenen niet bij helfte verdeeld.

Het is mogelijk om te kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling: één weekend per veertien dagen omgang en de helft van alle vakanties en feestdagen. Het kan ook zijn, om verschillende redenen, dat ouders graag willen dat alles is vastgelegd in de omgangsregeling. Denk hierbij aan specifieke feestdagen zoals Sinterklaas en Kerstmis. Dan is het mogelijk om een maatwerkregeling af te spreken. Raadpleeg MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN voor wat betreft de mogelijkheden.

Het belangrijkste van een maatwerkregeling is dat de uitvoering van zo’n regeling uiteindelijk voor iedereen praktisch haalbaar is. Het is dus verstandig hulp in te schakelen van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN voordat u een omgangsregeling vastlegt. Met name voor de kinderen is het heel vervelend en belastend als afspraken steeds moeten worden afgezegd of wijzigingen worden doorgevoerd. Structuur is namelijk erg belangrijk voor kinderen.

Een bekende vorm van een omgangsregeling is het co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen de kinderen (bijna) evenveel bij beide ouders. De omgang is dan dus 50/50 verdeeld. Hierbij zijn diverse uitvoeringen mogelijk. Zo kunnen de ouders afspreken dat de kinderen de ene week bij de vader zijn en de andere week bij de moeder. Het is echter ook mogelijk om de week te delen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld van zondag tot woensdag bij de moeder en van woensdag tot zondag bij de vader. Een vereiste bij een co-ouderschapregeling is dat de ouders goed met elkaar moeten kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen.

Previous Story

Alimentatie

Next Story

Ouderlijk gezag

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…