Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het van belang dat de partners de bijstand inroepen van een advocaat. De partners hebben hierbij de keuze om ieder te kiezen voor een eigen advocaat die hun persoonlijke belangen behartigt gedurende de echtscheiding. Zij kunnen er echter ook voor kiezen om de bijstand in te roepen van één gezamenlijke advocaat die niet alleen naar de persoonlijke belangen van partijen kijkt, maar ook de gezamenlijke belangen behartigt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kan u in beide gevallen bijstaan.

Een echtscheiding vereist de tussenkomst van een rechter, die de echtscheiding uiteindelijk formeel uitspreekt. Voor het zover is, dienen partijen afspraken te maken. Hierbij kan worden gedacht aan afspraken over wie er voor de kinderen gaat zorgen, hoe de omgang met de kinderen plaats vindt, wie er in de echtelijke woning blijft wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen partijen worden verdeeld. Deze worden vastgelegd in een zogenoemd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken partijen onderling vastleggen voordat zij naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de echtscheiding kan worden afgewikkeld.

Partijen kunnen deze afspraken enkel en alleen door een advocaat laten indienen bij de rechtbank, met het verzoek de overeengekomen afspraken op te nemen in de beschikking van de rechtbank. Indien partijen geen gezamenlijke afspraken kunnen maken, dient één partij middels een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. De andere partij zal vervolgens middels een advocaat een verweerschrift indienen. Na deze schriftelijke ronde zal de rechtbank partijen willen horen gedurende een mondelinge behandeling, waarna de rechtbank een beschikking zal wijzen met de afspraken welke zij in goede justitie juist acht.

Previous Story

Educatieve maatregel (CBR)

Next Story

Snel Samen Scheiden

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…

Omgangsregeling

U bent als ouders vrij om te bepalen welke omgangsregeling u wenst, behoudens de situatie dat…