Advocaat Bas A.S. van Leeuwen biedt uitgebreid advies en ondersteuning aan cliënten die betrokken zijn bij echtscheidingsprocedures. Dit omvat het verstrekken van juridisch advies over echtscheidingsgronden, het opstellen van echtscheidingsdocumenten, het onderhandelen over echtscheidingsvoorwaarden en het vertegenwoordigen van cliënten in gerechtelijke procedures indien nodig. Bas A.S. van Leeuwen begrijpt dat echtscheiding een emotioneel uitdagende periode kan zijn en streeft ernaar cliënten te begeleiden door het proces met begrip, empathie en professionele expertise.

Het proces van echtscheiding begint met de mededeling van de ene partner aan de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het belangrijk dat de partners de hulp van een advocaat inschakelen. De partners hebben de keuze om elk een eigen advocaat te kiezen die hun individuele belangen behartigt tijdens de echtscheiding. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om hulp in te roepen van één gezamenlijke advocaat die niet alleen de individuele belangen van de partijen behartigt, maar ook de gezamenlijke belangen vertegenwoordigt. Advocaat Bas A.S. van Leeuwen kan u in beide gevallen bijstaan.

Een echtscheiding vereist de tussenkomst van een rechter, die uiteindelijk de echtscheiding formeel uitspreekt. Voordat dit gebeurt, moeten de partijen afspraken maken. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt over wie er voor de kinderen zal zorgen, hoe de omgang met de kinderen zal verlopen, wie er in de echtelijke woning zal blijven wonen, de hoogte van de onderhoudsverplichting voor de toekomstige ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie), en hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden tussen de partijen worden verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Hoe meer afspraken de partijen onderling maken voordat ze naar de rechter gaan, hoe eenvoudiger de echtscheidingsprocedure kan verlopen.

De partijen kunnen deze afspraken alleen door een advocaat bij de rechtbank laten indienen, met het verzoek om de overeengekomen voorwaarden in de uitspraak van de rechtbank op te nemen. Als de partijen geen gemeenschappelijke afspraken kunnen maken, moet één partij via een advocaat een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De andere partij zal vervolgens ook via een advocaat een verweerschrift indienen. Na deze schriftelijke fase wil de rechtbank de partijen horen tijdens een mondelinge behandeling, waarna de rechtbank een uitspraak zal doen met de afspraken die zij rechtvaardig acht.

Previous Story

Educatieve maatregel (CBR)

Next Story

Ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Latest from Familierecht | Gerelateerde Expertises

Snel Samen Scheiden

Indien u in staat bent samen met uw echtgenoot afspraken te maken omtrent de echtscheiding is…

Vervangende toestemming

Ouders kunnen in geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag over de minderjarige kinderen geschillen hieromtrent…

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag over een kind of kinderen wordt beperkt. Een…

Ouderlijk gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder ouderlijk gezag. Dit betekent dat zij bepaalde beslissingen niet zelfstandig…