MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een energiemaatschappij.  De meeste van deze conflicten hebben betrekking op de afsluiting, levering of tarieven van gas, elektriciteit en stadsverwarming. 

 
Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

  • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de energiemaatschappij rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
  • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de energiemaatschappij ontvangen heeft; 
  • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de energiemaatschappij; en 
  • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

  • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
  • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de energiemaatschappij in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doet hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Previous Story

Conflict met Internetprovider

Next Story

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

Latest from Civiele Zaken | News & Insights