/

Conflict met Internetprovider

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met Internetproviders.  

De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  a) de werking van het netwerk;   b) de kwaliteit van de internetverbinding;  c) de afsluiting van internet;  d) de dienstverlening van de provider; en  e) de hoogte van rekeningen. 

Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over: 

  • de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de Internetprovider rechtsgeldig tot stand gekomen is; 
  • de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de Internetprovider ontvangen heeft; 
  • de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de Internetprovider; en 
  • de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan. 

Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  

  • (on)terechte (automatische) incasso’s; en  
  • verrekeningen met openstaande facturen.     

Verder kunnen de conflicten tussen partijen volledig escaleren, wanneer de Internetprovider in kwestie haar vermeende vordering(en) ter incasso overdraagt aan een incassobureau of deurwaarder.   

In veel gevallen is het hierbij nog mogelijk een voor beide partijen acceptabele regeling te treffen. Het voeren van een kostbare en emotionele procedure probeert MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN indien mogelijk te voorkomen. Dit doet hij door een efficiënte zoektocht naar een optimale oplossing waarbij beide partijen, maar u in het bijzonder, genoegdoening vinden.

Previous Story

Conflict met kabelbedrijf

Next Story

Conflict met  energiemaatschappij

Latest from Geldvorderingen