//

U heeft een vonnis ontvangen, wat nu?

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen.

Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de deurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Verzet

Indien de gedaagde niet op de in de dagvaarding genoemde datum verschijnt, wijst de rechter een zogeheten verstekvonnis. In de meeste gevallen wordt de vordering toegewezen zoals deze in de dagvaarding is omgeschreven, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De gedaagde kan tegen het verstekvonnis in verzet gaan. Dit gebeurt door middel van een verzetdagvaarding. In deze verzetdagvaarding wordt in feite aangegeven dat de gedaagde alsnog inhoudelijk verweer wil voeren tegen de vordering van de eiser. Als er verzet is ingesteld tegen het verstekvonnis, wijst de rechter aan het einde van de procedure een vonnis op tegenspraak.

Omdat een verzet binnen vier weken ingesteld dient te worden, is het van belang om te weten wanneer deze termijn begint. Er zijn drie startmomenten mogelijk:

• ten eerste begint de termijn te lopen indien het verstekvonnis in persoon aan de gedaagde is betekend. Dit is het geval wanneer de gedaagde van de deurwaarder het vonnis in handen krijgt en hiervan kennis kan nemen;

• ten tweede loopt de termijn als de gedaagde een daad van bekendheid pleegt. Dit is onder andere het geval als gedaagde een brief stuurt met de mededeling het niet eens te zijn met het vonnis;

• tot slot kan de termijn beginnen op de dag van de tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis, zoals bij een eerste inhouding vanuit het loonbeslag of de verkoop van de roerende zaken.

Als de verzettermijn is verstreken, staan er voor de gedaagde geen middelen meer open en is het vonnis onherroepelijk.

LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak.

Hoger beroep

Indien u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,= bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Uitvoerbaar bij voorraad Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling.

Previous Story

Conflict met  energiemaatschappij

Next Story

U heeft een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Latest from Advocaat tegen Deurwaarders