Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan van een organisatie, waarbij het goede voorbeeld wordt gegeven.

Previous Story

Toezichthoudend orgaan

Next Story

Vertrouwenspersoon

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.