De verplichting om volgens wet- of regelgeving een gebeurtenis, een transactie of een mogelijke relevante niet-naleving van wet- en regelgeving te melden aan een specifieke instantie. Daarnaast is het ook mogelijk dat op basis van een gedragscode over te gaan tot een interne melding c.q. signalering als sprake is van een specifieke situatie.

Previous Story

Klokkenluiders(regeling)

Next Story

Ondernemingsraad

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.