Organisaties met 50 werknemers of meer moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Een OR is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie en bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de Wet op de ondernemingsraden zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

Previous Story

Meldplicht

Next Story

Privacywetgeving

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…