/

Klokkenluiders(regeling)

Een klokkenluider stelt misstanden in een organisatie aan de kaak. Werkgevers met 50 werknemers of meer moeten een procedure hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand bij de werkgever. De beschreven verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet Huis voor Klokkenluiders en het doel is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en de klokkenluider beter te beschermen. In uw klokkenluidersregeling staat beschreven hoe u binnen uw organisatie omgaat met het melden van een vermoeden van een misstand. Op korte termijn zal de Wet huis voor klokkenluiders worden vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. EU-lidstaten zijn verplicht de Europese Richtlijn 2019/1937 te implementeren vóór 21 december 2021. In Nederland zal dat gebeuren via de Wet bescherming klokkenluiders.

Previous Story

Interne gedragscode

Next Story

Meldplicht

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…