Een interne gedragscode maakt duidelijk wat van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht en wat van de organisatie mag worden verwacht en welk gedrag men wel en niet accepteert. Als de normen en waarden voor iedereen duidelijk zijn, voorkomt men discussies en draagt dit bij aan een betere werksfeer. Een interne gedragscode kan nooit in elke denkbare situatie voorzien, maar doet onder andere een beroep op verantwoord, vertrouwelijk, transparant, zorgvuldig en onpartijdig handelen van werknemers. Integriteit gaat pas werkelijk leven in de dagelijkse praktijk en in de gesprekken die je met elkaar hierover voert.

Previous Story

Interne beheersing

Next Story

Klokkenluiders(regeling)

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…