Een interne gedragscode maakt duidelijk wat van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht en wat van de organisatie mag worden verwacht en welk gedrag men wel en niet accepteert. Als de normen en waarden voor iedereen duidelijk zijn, voorkomt men discussies en draagt dit bij aan een betere werksfeer. Een interne gedragscode kan nooit in elke denkbare situatie voorzien, maar doet onder andere een beroep op verantwoord, vertrouwelijk, transparant, zorgvuldig en onpartijdig handelen van werknemers. Integriteit gaat pas werkelijk leven in de dagelijkse praktijk en in de gesprekken die je met elkaar hierover voert.

Previous Story

Interne beheersing

Next Story

Klokkenluiders(regeling)

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…