Interne beheersing omvat het geheel aan beheersingsmaatregelen om te bewerkstelligen dat de gestelde (strategische) organisatiedoelen gehaald worden, binnen de daarbij gestelde randvoorwaarden zoals kosten, en naleving van gemaakte afspraken en geldende procedures (compliance). Interne beheersing bestaat uit: (a) het interne beheersingssysteem zelf: welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen om de organisatie als geheel aan te sturen? (b) de inhoud van het beheersingssysteem: de kwaliteit van de diverse beheersingsmaatregelen die zeker moeten stellen dat doelen en normen worden gerealiseerd.

Previous Story

Internal auditor

Next Story

Interne gedragscode

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…