Fraudedriehoek

De fraudedriehoek betreft een door de criminoloog Donald Cressey (1953) ontwikkelde theorie, waarbij wordt verondersteld dat voor fraude drie elementen nodig zijn: druk, gelegenheid en rationalisatie. Een fraudeur ervaart druk of stimulans om een fraude te plegen en acht zich in staat om vanuit zijn positie fraude te plegen (gelegenheid) en rechtvaardigt de door hem voorgenomen fraude voor zichzelf (rationalisatie).

Previous Story

Fraude

Next Story

Fraudemeldpunt

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.