Voor iedereen binnen de organisatie moet duidelijk zijn bij wie een vermoeden van fraude gemeld kan worden en op welke manier deze melding kan plaatsvinden (bijv. mondeling / telefonisch / schriftelijk / email). Het fraudemeldpunt wordt vermeld in de interne gedragscode en/of het huishoudelijk reglement.

Previous Story

Fraudedriehoek

Next Story

Frauderesponsplan

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…