Het Frauderesponsplan betreft een soort spoorboekje hoe het bestuur en het toezichthoudend orgaan kan handelen bij vermoeden van fraude. Een frauderesponsplan stelt een organisatie in staat om bij fraudes die zich voordoen adequaat en voortvarend te handelen om schade voor de organisatie, in welke vorm dan ook, zoveel mogelijk te beperken.

Previous Story

Fraudemeldpunt

Next Story

Frauderisicobeheersing

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…