Foutherstel

Foutherstel is het herstel van materiële fouten in de jaarrekening, waardoor de jaarrekening tekortschiet in het geven van een getrouw beeld zoals bedoeld in artikel 2:362 lid 1 BW. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft foutherstel nader uitgewerkt in Richtlijn 150.

Previous Story

Forensisch accountant

Next Story

Fraude

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.