/

Forensisch accountant

Een Forensisch accountant is een gespecialiseerde accountant die zich bezighoudt met onderzoek in het kader van vermoedens van fraude, niet-naleving van wet- en regelgeving en/of in het kader van geschilbeslechting. Dergelijk onderzoek gaat vaak vooraf aan te nemen strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen.

Previous Story

Externe accountant

Next Story

Foutherstel

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…