/

Forensisch accountant

Een Forensisch accountant is een gespecialiseerde accountant die zich bezighoudt met onderzoek in het kader van vermoedens van fraude, niet-naleving van wet- en regelgeving en/of in het kader van geschilbeslechting. Dergelijk onderzoek gaat vaak vooraf aan te nemen strafrechtelijke of civielrechtelijke stappen.

Previous Story

Externe accountant

Next Story

Foutherstel

Latest from Definities en Uitleg

Onderhandelen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich als een bekwaam onderhandelaar die uitblinkt in het vinden…

Procederen

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld met een strategische en grondige…

Adviseren

In het domein van juridisch advies onderscheidt Advocaat Bas A.S. van Leeuwen zich door zijn heldere…

Respons

De reactiestrategie van advocaat Bas A.S. van Leeuwen wordt gekenmerkt door snelle en effectieve actie. Hij…

Onderzoek

Advocaat Bas A.S. van Leeuwen onderscheidt zich in de juridische wereld door een zorgvuldige onderzoeksaanpak in…