Een Externe accountant is een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantsorganisatie, en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een (wettelijke) jaarrekening controle. In de context van deze aanbevelingen kan ook bedoeld worden de accountant die een niet-wettelijke jaarrekeningcontrole uitvoert of een samenstellingsverklaring bij een jaarrekening afgeeft.

Previous Story

Ethisch handelen

Next Story

Forensisch accountant

Latest from Definities en Uitleg

Opstellen van teksten

Teksten die juridische gevolgen hebben, zoals contracten, algemene voorwaarden, maar ook de teksten van uw website,…

Onderhandelen

Of er nu een oplossing nodig is over een conflict, of een samenwerking waarover afspraken moeten…

Adviseren

Een advocaat kent het recht. Hij kan u alle juridische teksten (wetten, contracten, brieven) uitleggen. Hij…

Pleiten

Advocaten pleiten voor alle rechtbanken van dit land, maar ook voor andere rechtscolleges, zoals de Raad…