Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS)

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een complexe en ernstige psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een diepgaand patroon van grootsheid, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen. Mensen met NPS hebben vaak een overdreven gevoel van eigenwaarde, geloven dat ze speciaal zijn en dat ze unieke privileges en erkenning verdienen. Hier zijn enkele kenmerken en gedragingen die vaak geassocieerd worden met NPS:

  1. Grootsheid en superioriteitsgevoel: Mensen met NPS hebben een overdreven gevoel van eigenwaarde en beschouwen zichzelf als superieur aan anderen. Ze kunnen opscheppen over hun prestaties, talenten of uiterlijk.

  2. Behoefte aan bewondering: Ze hebben een constante behoefte aan bewondering en validatie van anderen. Ze willen bewonderd worden en willen dat anderen hen als buitengewoon beschouwen.

  3. Gebrek aan empathie: Een van de kernkenmerken van NPS is een gebrek aan empathie voor anderen. Ze hebben moeite om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van andere mensen.

  4. Manipulatief gedrag: Mensen met NPS kunnen manipulatief gedrag vertonen om anderen te controleren en te domineren. Ze kunnen leugens vertellen, anderen uitbuiten en proberen om situaties in hun voordeel te draaien.

  5. Jaloezie en competitie: Ze kunnen jaloers zijn op anderen en streven vaak naar het overtreffen van anderen in termen van status, prestaties of erkenning.

  6. Onrealistische verwachtingen van speciale behandeling: Ze verwachten vaak speciale privileges en behandeling van anderen, en ze kunnen gefrustreerd raken als ze die niet krijgen.

  7. Neiging tot woede en wraak: Mensen met NPS kunnen snel boos worden en wraakzuchtig zijn als ze zich gekrenkt voelen of als hun superioriteit in twijfel wordt getrokken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat NPS een psychische stoornis is en dat mensen met deze stoornis vaak lijden aan diepgewortelde onzekerheden en problemen in hun relaties. Behandeling voor NPS kan moeilijk zijn, omdat mensen met NPS vaak niet gemakkelijk erkennen dat er iets mis is. Als je te maken hebt met iemand met NPS in je leven, kan professionele hulp en ondersteuning van vrienden en familie belangrijk zijn om met de uitdagingen om te gaan. Het is ook belangrijk om je eigen grenzen te stellen en je eigen welzijn te beschermen.

De 21 kenmerken van een narcist

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS) is een complexe psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een langdurig patroon van grootsheid, behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen. Hier zijn 21 kenmerken van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis…

Ontdek Meer

Narcisme binnen een relatie

Narcisme binnen een relatie kan een complex en uitdagend probleem zijn. Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie, een preoccupatie met de eigen behoeften en verlangens, en een groot gevoel van eigenwaarde. Dit kan verschillende…

Ontdek Meer

Echtscheiding en narcistische persoonlijkheidsstoornis

Echtscheiding kan een complexe en emotioneel uitdagende ervaring zijn, vooral wanneer een van de betrokkenen lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een persoon met deze stoornis kan zich tijdens een echtscheidingsproces op een aantal manieren gedragen, wat de situatie ingewikkelder kan…

Ontdek Meer
Previous Story

Verbaal geweld in de vorm van manipulatie en gaslighting

Next Story

De 21 kenmerken van een narcist

Latest from Geweld binnen het familierecht

Eerwraak

Eerwraak, een term die soms wordt gebruikt in bepaalde culturele contexten, verwijst naar de praktijk waarbij…

Seksueel geweld

Seksueel geweld is een ernstig misdrijf waarbij een persoon fysieke, seksuele of psychologische dwang of geweld…

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld verwijst naar gewelddadig gedrag dat plaatsvindt binnen een huiselijke of familiale context, meestal gericht…