//

Risicofactoren met betrekking tot het oneigenlijk toe-eigenen van activa

De risicofactoren die betrekking hebben op afwijkingen die voortkomen uit het oneigenlijk toe-eigenen van activa worden gegroepeerd naar de drie omstandigheden die gewoonlijk aanwezig zijn wanneer Financieel-economische criminaliteit (FEC) zich voordoet: (a) druk, (b) gelegenheden en (c) instelling/rechtvaardiging.…

Lees verder
//

Wat te doen als uw (corporate) organisatie wordt geconfronteerd met (een vermoeden van) Financieel-economische criminaliteit (FEC)? (Het Frauderesponsplan)

Hoe te handelen bij een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?  Een frauderesponsplan helpt u daarbij. Hierin wordt namelijk antwoord gegeven op vragen als: (a) Wat wordt van een (corporate) organisatie verwacht, als er sprake is van een vermoeden van Financieel-economische criminaliteit (FEC)?…

Lees verder
//

De bestrijding van financieel-economische criminaliteit – Aanbevelingen voor het bestuur en het toezichthoudende orgaan

Financieel-economische criminaliteit (FEC), o.a. fraude, corruptie en omkoping, is een belangrijk maatschappelijk probleem dat burgers, organisaties en de overheid ernstig financieel kan benadelen. Financieel-economische criminaliteit (FEC) komt in zowel kleine als grote organisaties voor. Naast financiële schade kan financieel-economische criminaliteit uw…

Lees verder
//

Wat u van uw controlerend accountant mag verwachten als het gaat om financieel-economische criminaliteit?

Accountants hebben een belangrijke rol in het financiële systeem door het controleren van financiële informatie en daarover te rapporten. Een controle-opdracht heeft tot doel om vast te stellen dat financiële informatie – zoals de jaarrekening – geen afwijkingen van materieel belang bevat…

Lees verder
/

Ontnemingsvordering

De ontnemingsvordering is het bedrag dat de Officier van Justitie (OVJ) heeft berekend als wederrechtelijk verkregen voordeel. Indien de Officier van Justitie (OVJ) van oordeel is dat de verdachte geld heeft verdiend met het plegen van strafbare feiten, kan hij een ontnemingsvordering…

Lees verder