Anders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Wanneer eenmaal aangifte is gedaan bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte wordt vervolgd of niet. In plaats van het intrekken van de aangifte, kunt u wel een schriftelijk verzoek doen aan de Officier van Justitie (OVJ) om de verdachte niet te vervolgen.  Het verzoek voor het intrekken van de aangifte moet wel goed worden gemotiveerd. Een gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat kan u helpen om op die manier ‘de aangifte in te trekken’. De Officier van Justitie (OVJ) zal dan bij het beoordelen van de zaak uw brief meenemen in zijn beslissing.

Alternatief voor aangifte intrekken

Wel kan een verklaring van de aangever worden opgenomen waarom hij/zij niet meer achter de aangifte staat. Deze verklaring kan worden afgelegd bij de politie, welke dan wordt opgenomen in een proces-verbaal.
Ook kan worden geprobeerd om een schriftelijke verklaring toe te sturen naar de politie en/of het Openbaar Ministerie in het arrondissement waar het onderzoek tegen de verdachte loopt of zal gaan lopen. Vermeld altijd in de schriftelijke verklaring dat u niet wilt dat de verdachte wordt vervolgd. Uiteindelijk komt het aan op de motivering of het Openbaar Ministerie besluit of de verdachte wordt vervolgd of niet.

Aangifte intrekken bij mishandeling

In zaken van huiselijk geweld (mishandeling / bedreiging / vernieling) geeft de Aanwijzing huiselijk geweld van het Openbaar Ministerie aan dat in beginsel altijd wordt vervolgd, mits er voldoende bewijs is. De aanwijzing vermeldt hierover het volgende:
“Indien een slachtoffer in een later stadium aangeeft de aangifte te willen intrekken, moet worden uitgelegd dat dit juridisch niet mogelijk is, maar dat het slachtoffer wel een brief aan de Officier van Justitie (OVJ) kan schrijven met de eigen mening over de wenselijkheid van strafvervolging. Ook wanneer het slachtoffer in een dergelijke brief de aangifte nuanceert of aangeeft niet te willen dat de verdachte wordt gestraft, blijft vervolging in beginsel geïndiceerd.

Intrekken klacht

Bij klachtdelicten kan de klacht op grond van artikel 67 Wetboek van Strafrecht binnen acht dagen worden ingetrokken, wat leidt tot het vervallen van de bevoegdheid tot opsporing en vervolging. Dat doet u met een brief naar de Officier van Justitie (OVJ). Door uw klacht in te trekken komt er geen vervolging of rechtszaak. Om chantage te voorkomen mag u een klacht maar één keer indienen en intrekken. Is de termijn van acht (8) dagen verstreken, laat dan een gespecialiseerde (Strafrecht-) advocaat voor u een brief sturen om de klacht in te trekken. Mits het verzoek goed is gemotiveerd, kan de officier dan afzien van vervolging.

Previous Story

Rijbewijs ingevorderd door snelheidsovertreding

Next Story

Weigering aangifte opnemen

Latest from Legal Knowledge Tools

Towards Netto Zero

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

ESG-rapportage

De rol van de Chief Financial Officer (CFO) bij duurzame rapportages is van cruciaal belang voor…

CSRD compliance

Compliance met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) houdt in dat organisaties voldoen aan de rapportagevereisten…