Klokkenluiders(regeling)

Een klokkenluider stelt misstanden in een organisatie aan de kaak. Werkgevers met 50 werknemers of meer moeten een procedure hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand bij de werkgever. De beschreven verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet Huis voor Klokkenluiders en het doel is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en de klokkenluider beter te beschermen. In uw klokkenluidersregeling staat beschreven hoe u binnen uw organisatie omgaat met het melden van een vermoeden van een misstand. Op korte termijn zal de Wet huis voor klokkenluiders worden vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders. EU-lidstaten zijn verplicht de Europese Richtlijn 2019/1937 te implementeren vóór 21 december 2021. In Nederland zal dat gebeuren via de Wet bescherming klokkenluiders.

Previous Story

Interne gedragscode

Next Story

Meldplicht

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.