Interne beheersing

Interne beheersing omvat het geheel aan beheersingsmaatregelen om te bewerkstelligen dat de gestelde (strategische) organisatiedoelen gehaald worden, binnen de daarbij gestelde randvoorwaarden zoals kosten, en naleving van gemaakte afspraken en geldende procedures (compliance). Interne beheersing bestaat uit: (a) het interne beheersingssysteem zelf: welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen om de organisatie als geheel aan te sturen? (b) de inhoud van het beheersingssysteem: de kwaliteit van de diverse beheersingsmaatregelen die zeker moeten stellen dat doelen en normen worden gerealiseerd.

Previous Story

Internal auditor

Next Story

Interne gedragscode

Latest from Definities en Uitleg

Vertrouwenspersoon

Een persoon binnen een organisatie, aan wie men vertrouwelijke zaken, zoals misstanden en integriteitsschendingen kwijt kan.

Tone at the top

Het gedrag en de houding van het topmanagement, waaronder het bestuur en het toezichthoudend or gaan

Toezichthoudend orgaan

Het toezichthoudend orgaan van een organisatie, zoals de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.